Jdi na obsah Jdi na menu
 


OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI

12. 9. 2017

Výňatek z vnitřního řádu školy:

Docházka do školy:

- Základní povinnost žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a zúčastnit se vyučování všem povinným předmětům a nepovinným předmětům,do kterých byl přijat

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu předem známých, předloží svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. O uvolnění z vyučování žáka žádá jeho zákonný zástupce.

- Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli písemně důvod nepřítomnosti. Při příchodu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku, v niž je uveden důvod nepřítomnosti. Omluvenka musí být podepsána jeho zákonným zástupcem. Nepřítomnost žáka lze omluvit jen pro závažné důvody, jako je např, pro nemoc, mimořádnou událost v rodině, dopravní důvody. Při déle trvající a opakované nepřítomnosti pro nemoc si třídní učitel vyžádá předložení potvrzení příslušného ošetřujícího lékaře.

- Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí, nakažlivou chorobu, oznámí to zákonný zástupce žáka písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

- Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, popř. adresu svého přechodného ubytování, jakož i adresu svých zákonných zástupců nebo jiných osob, které zajišťují jeho výživu. Uvedené údaje i každou změnu je žák povinen oznámit do sedmi dnů